481 Компютърни науки

4810101 Програмно осигуряване от професия код 481010 „Програмист“ (публ. 01.03.2021 г.)

4810201 Системно програмиране от професия код 481020 „Системен програмист (публ. 25.11.2021 г.)

4810301 Приложно програмиране от професия код 481030 „Приложен програмист“ (публ. 25.11.2021 г.)

4810501 Програмиране на роботи от професия код 481050 „Програмист на роботи“ (публ. 11.11.2022 г.)

GoTop