811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

8110101 Организация на хотелиерството от професия код 811010 „Хотелиер“ (публ. 18.10.2021 г.)

8110103 Организация на дейностите в места за настаняване от професия код 811010 „Хотелиер“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството от професия код 811020 „Администратор в хотелиерството“ (публ. 06.12.2021 г.)

811030 Камериер (публ. 30.04.2020 г.)

811040 Портиер–пиколо (публ. 19.05.2020 г.)

8110602 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения от професия код 811060 „Ресторантьор“ (публ. 25.10.2021 г.)

8110603 Кетъринг от професия код 811060 „Ресторантьор“ (публ. 25.10.2021 г.)

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки от професия код 811070 „Готвач“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене от професия код 811080 „Сервитьор-барман“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

GoTop