812 Пътувания, туризъм и свободно време

Специалности от професия код 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“

8120101 Организация на туризма и свободното време (публ. 18.10.2021 г.)

8120102 Селски туризъм (публ. 18.10.2021 г.)


8120201 Туризъм от професия код 812020 „Планински водач“ (публ. 25.10.2021 г.)

8120302 Екскурзоводско обслужване от професия код 812030 „Екскурзовод“ (публ. 03.11.2021 г.)


8120402 Туристическа анимация от професия код 812040 „Аниматор в туризма“ (публ. 18.10.2021 г.)

GoTop