840 Транспортни услуги

Специалности от професия код 840010 „Корабоводител“

8400101 Корабоводене – морско (публ. 02.12.2021 г.)

8400102 Корабоводене – речно (публ. 09.11.2021 г.)


8400302 Ръководител движение от професия код 840030 „Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура“ (публ. 03.11.2021 г.)

8400601 Експлоатация на пристанищата и флота от професия код 840060 „Организатор по експлоатация на пристанищата и флота“ (публ. 03.11.2021 г.)

8400701 Експлоатация на автомобилния транспорт от професия код 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ (публ. 18.11.2021 г.)

8401001 Логистика на товари и услуги от професия код 840100 „Куриер“ (публ. 27.01.2021 г.)

8401101 Спедиция, транспортна и складова логистика от професия код 840110 „Спедитор-логистик“ (публ. 16.11.2021 г.)

GoTop