ДИЯН СТАМАТОВ: В НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ОЧЕРТАХМЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ И АКЦЕНТИ ОТ ИСТОРИЯТА НИ

Начало » Последни публикации

10.03.2016

Водещ: Намираме се в Министерство на образованието и науката, в кабинета на заместник-министър Диян Стаматов. Господин Стаматов, преди да станете заместник-министър, вие бяхте директор на столичното 119. СОУ и като такъв ни дадохте интервю, в което обявихте, че децата в училище трябва да се възпитават с любов към Отечеството, което не присъства достатъчно в сегашните учебни програми. Тогава това предизвика гнева на вече бившия министър Тодор Танев и той ви извика на среща през нашия ефир. Видяхте ли се с него тогава и какво си казахте?

Диян Стаматов: Да. Това беше последното ми интервю по вашата телевизия. Проф. Танев беше, според мен, в лошо разположение на духа и имаше критични бележки отправени в ефира към мен. Не се видяхме след това, но не това е най-важното. По-важното е, че учебните програми, които тогава бяха дискутирани, всеки момент ще бъдат утвърдени, след като са направени доста стабилни промени в тях по отношение на български автори и на акценти от българската история.

Водещ: Как смятате да бъдат променени тези учебни програми, така че в училище децата реално да бъдат възпитавани с любов към Отечеството?

Диян Стаматов: Много важен момент е наличието на една, така да се каже защитена зона от български автори, които да не излизат по никакъв начин от българските учебници, независимо от ситуациите и преходните моменти, в които се намираме. Точно това е акцентът, който сега присъства в учебните програми. Това се отнася и за българските исторически акценти.

Водещ: Неведнъж е повдиган въпросът, че учебниците са написани прекалено сложно и децата трябва да усвояват много суха материя, а в същото време няма и практика. Как смятате да се променят тези пороци на образователната ни система?

Диян Стаматов: Това, според мен, сравнително лесно може да се промени, когато авторските колективи от преподаватели във висшите училища бъдат заменени с активни учители. Точно учителят е този, който трябва да е в основата на изготвянето на учебниците, защото той знае какво трябва и до каква степен да е застъпено в учебниците. Но много важно е разбира се и присъствието все пак и на някои от преподавателите във висшите училища, но не те да са водещи.

Водещ: Господин Стаматов, обяснете ни още нещо, което стана като че ли неясно. Преди време обявихте, че ще се въведат две нови форми на обучение в детските градини – почасова и самостоятелна. Тези форми и специално самостоятелната за кои деца ще важи? Нали все пак от 5 г. става задължително посещаването на предучилищна група?

Диян Стаматов: Да. Задължителната форма на предучилищно образование е факт. Този стандарт в момента е в процес на дискусия сред обществото и сред учителите. Самостоятелната форма касае, според мен, една сравнително малка група от деца. Точно онези, които нямат реална възможност да присъстват всеки ден в градината поради различни причини – било здравословни, било социални, било проблеми, свързани с транспорта. Да, най-вероятно в тази група ще попаднат и малка група деца, които са на родители, които считат, че тяхното място не е в детските градини. Но в настоящия момент тази група не е никак голяма. Тя е под половин процент, така че това е една добра възможност да се удовлетвори все пак и тяхното желание.

Водещ: Как ще се контролира подготовката на децата вкъщи и вие смятате ли, че това е добре за тях да бъдат далеч от свои връстници, ще могат ли да изградят социални умения у децата?

Диян Стаматов: Да, и моето мнение е такова, че едно дете трябва да бъде в детската градина. Но има родители, които са на коренно противоположна позиция и считат че те са достатъчно подготвени, за да дадат социален тласък на децата си. Все пак ние живеем в съвсем различно време и трябва да се съобразим с тях. Това, което детската градина ще прави в края на всяка учебна година, е да преценява докъде е стигнала социалната подготовка на децата. Ако се забележи, че има стабилно изоставане, децата ще трябва задължително да бъдат в градината.

Водещ: Накрая да Ви зададем един въпрос, който не е от вашия ресор. Става въпрос за висшето образование. Какво е Вашето мнение – има ли прекалено много университети в България? Защото сякаш остава впечатлението, че всеки който не е кандидатствал, той не е приет. И може ли да се промени това, според вас?

Диян Стаматов: Да, в момента е точно така – всеки, който завършва и реши да кандидатства влиза във висше училище. Броят на университетите е доста голям. В сектора „Висше образование“ се работи доста в тази посока. И мисля че ще се намери разумното решение.

Водещ: Как ще стане това – с намаляване на специалностите, с отнемане на акредитации на университети?

Диян Стаматов: Всъщност висшето училище по нищо не се отличава от всяка друга дейност в страната ни. Когато няма кандидати за съответното висше училище, по естествен път то ще отпадне.

Водещ: Много ви благодаря за това интервю, което дадохте за „Добро утро, Европа“. Чухте заместник-министър Диян Стаматов за образованието в гимназиален и в предучилищен етап.

ТВ Европа

Новини, 10 март 2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“