ЗАМ.-МИНИСТЪР ИВАН ДИМОВ ПРЕДСТАВИ ПРИОРИТЕТИТЕ СИ

Начало » Последни публикации

19.04.2016

Ще работя за интегритета между висшето образование, науката и иновациите. Основните задачи, които предстоят, са свързани с финализиране на Стратегията за научните изследвания, довършване на Националната пътна карта за научна инфраструктура, изготвяне на фундаментален анализ на състоянието на университетската и научната общност, на базата на която да можем да работим оптимално в такава сложна и самоорганизирана система. Това заяви новият заместник-министър на образованието и науката проф. Иван Димов, който ще отговаря за висшето образование и науката, при представяне на приоритетите си пред журналисти днес.

Като се позова на уникални за научната структура на България области като биологията, генетиката, информационните и комуникационни технологии, химията,  сеизмологията и др. заместник-министърът добави и постиженията на учените, работещи в ЦЕРН. Привличането на млади учени с програми също е сред приоритетите на проф. Димов. В сферата на висшето образование предстои довършване на оценката на въздействие върху показателите на университетите, новите критерии за прием, защитените специалности, прилагането на Закона за развитие на академичния състав, който предстои да се приеме от Народното събрание.

Като изтъкна важността на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ проф. Димов обяви, че ще работи за интегритета между висшето образование, науката и иновациите, което ще е и в партньорство с други министерства.

Новият заместник-министър бе представен от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева като човек, чиято биография е с размер на кратък роман.  Той е досегашен научен секретар на БАН и председател на Научния съвет на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, автор е на редица математически модели в областта на икономиката, работил е за създаване на центрове за върхови постижения. Също така е международен оценител на проекти за НАТО, каза вицепремиерът  Кунева и допълни, че първата и много важна задача пред новия зам.-министър е свързана с научната база данни, които са изключително важни за българската наука. Друг аспект на дейността, която ще развива новият заместник-министър, е работата с младите учени, привличането на млади учени, постдокторантски програми и връзката с ОП „Наука и образование за интелигентен растеж ”.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“