СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА РЕВИЗИЯ НА СПИСЪКА НА ПРОФЕСИИТЕ

Начало » Последни публикации

17.10.2017

Министерството на образованието и науката е домакин на работни срещи, свързани с нова дейност по приоритетна област в професионалното образование и обучение „Професионалните квалификации в България като мост между търсенето и предлагането на умения на пазара на труда“.

Със срещите, които започнаха на 16 октомври, стартира 18-месечна проектна дейност за преглед на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение (СППОО) и механизма за разработването на държавни образователни стандарти (ДОС) в системата на професионалното образование и обучение. В работните срещи ще вземат участие представители на Европейската комисия.

Проектът „Подкрепа за въвеждане на Национална квалификационна рамка чрез ревизиране и приспособяване на Списъка на професии за професионалното образование и обучение“ е едно от 12-те приоритизирани искания, определени за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи на национално ниво с Решение на Министерския съвет от 2 юни 2017 г. Експертната помощ ще се осъществява чрез Службата за подкрепа на структурните реформи (Structural Reforms Support Service) и с партньорската подкрепа от изследователския център CINOP – Холандия. Предвидени са няколко фази на проекта. Първата е предварителна фаза за определяне обхвата на проекта чрез серия от срещи между екипа от ЕК, CINOP и ключови заинтересовани страни в България - министерства и агенции, работодателски организации, обучителни организации и образователни институции, неправителствени организации.

Втората фаза включва анализ и подготовка на доклад с предложения от страна на изпълнителите на партньорската помощ  CINOP.

Третата фаза обхваща дейностите по реализация на проекта - преглед на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение (СППОО) и механизмите за разработване на държавни образователни стандарти в системата на професионалното образование и обучение и представяне на предложенията за промени на национален семинар, и  последната фаза са заключителните дейности – изготвяне на заключителен доклад с препоръки и организиране на семинари и работни срещи за представянето му.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“