ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ И БИЗНЕСА Е ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА

Начало » Последни публикации

14.02.2019

Съвместната работа между бизнеса и професионалните гимназии е необходимост. Радвам се, че преди няколко години наистина започна един изключително добър диалог между професионалните гимназии и работодателите. И двете страни разбраха, че диалогът е не само залог за бъдещето на ученика, а изобщо за развитието на нашата икономика. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова по време на дискусия за качеството на професионалното образование и обучение и необходимостта от квалификации. Над 2000 учебни програми са актуализирани вече с участието на професионални гимназии и представители на бизнеса, съобщи Михайлова. Предвижда се актуализация да има на всеки 5 години, за да бъде обучението в синхрон с развитието на технологиите и необходимостта от формиране на нови умения. Повече от 50 представители на професионални гимназии, работодатели, синдикати и работодателски организации и експерти от РУО и дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН дискутираха как да се осигури качеството на професионалното образование и обучение и да се разшири обхвата на дуалната система на обучение. Тема на разговорите бяха още въздействието на националните програми на МОН и прилагането на компетентностния подход в училище. Директорите на гимназии представиха добри практики при партньорство с работодатели, за организиране на състезания по професии, участие в международни проекти за мобилност на ученици чрез стажове и практики в други европейски страни. Подобна дискусия бе проведена и във Велико Търново. Предстоят срещи и в други областни градове.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“