ЕК ПРЕДИЗВИКВА УЧЕНИЦИТЕ ДА РАЗКАЖАТ С ВИДЕО ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Начало » Последни публикации

27.09.2021

Европейската комисия кани всички ученици в Европа на възраст от 12 до 15 години да се включат в конкурса „Film4Energy Challenge“. Младежите трябва да заснемат кратък видеоклип за значението на енергийната ефективност и ползите от пестенето на енергия за тяхното училище, община или град. Конкурсът се организира от Генерална дирекция „Енергетика“ и ще продължи от 1 октомври 2021 г. до 15 февруари 2022 г.

От участниците се очаква видеоклип с продължителност до една минута за това как могат да пестят енергия във всекидневието си. Видеоклипът трябва да е на един от официалните езици на общността. Едно училище може да има няколко групи ученици, които работят по свои видеопроекти, но всяко училище може да участва в конкурса само с един видеоклип.

Посланието на видеата трябва да е насочено както към младежите, така и към останалите хора от района на училището. Общото послание обаче трябва да е валидно за всички държави членки на ЕС и да бъде лесно разбираемо за всички европейци.

Идеята е видеоклиповете да имат положително образователно въздействие върху учениците, както и върху техните учители, семейства и местните общности. Най-добрите видеоклипове ще бъдат разпространени в Европа по официалните канали на ЕК. Наградата за най-добрия клип е подкрепа за организирането на ден на енергията в училището на победителите.

Повече информация и полезни връзки ще намерите на интернет страницата на състезанието: https://ec.europa.eu/film-4-energy.

Пълната информация за правилата на конкурса можете да видите на български език ТУК. 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“