13 563 КРЕДИТА СА ИЗТЕГЛИЛИ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ОТ 2010 ДО 2013 ГОДИНА

Начало » Последни публикации

26.03.2014

 

13 563 кредита са изтеглени от студенти и докторанти по системата за кредитиране в периода 2010-2013 г., като общата сума на предоставените от банките средства е 68 023 651,52 лева.

Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Атанаска Тенева на заседанието на Националния съвет за кредитиране на студентите и докторантите. В него участваха представители на банките, с които Министерството на образованието и науката има сключени договори за студентско кредитиране,  както и представители на висшите училища, на студентските съвети и на докторантите.

„Системата работи успешно, тъй като се създават условия за по-достъпно висше образование, осигурява се известна независимост на студентите от финансовата възможност на родителите и се дава възможност на младите хора да възприемат висшето образование като инвестиция за своето бъдещо развитие и успешна реализация“. Това заяви заместник-министър Тенева при представянето на анализа за резултатите от прилагането на системата за студентско кредитиране.

От анализа става ясно, че от изтеглените 13 563 кредита  13 347 са за такси, а 216 - за издръжка. В държавните висши училища са изтеглени 7 896 кредита, като най-много те са на студенти от три университета -  СУ „Св.Климент Охридски“- 784 броя,  ПУ „Паисий Хилендарски“ – 663 броя и УНСС- 537 броя. В частните висши училища има отпуснати 5667 кредита, като най-много от възможността са се възползвали студентите от Нов български университет – 2955, от Варненски свободен университет – 1063,  и от Бургаски свободен университет – 517.

Статистиката показва, че  в посочения  период намалява броят на изтеглените кредити, но нараства размерът на договорените суми. По възрастова структура устойчиво се запазва тенденцията  на кредитополучателите до 24-годишна възраст.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“