ЗAМЕСТНИК-МИНИСТЪР НАЛБАНТ РАЗДАДЕ НАГРАДИ ПО ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ И СТЕРЕОТИПИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ПОЛА“

Начало » Последни публикации

03.06.2014

„Днес сме свидетели на резултатите от един изключително актуален и навременен проект, който ангажира училищата с общностни политики по отношение на предотвратяване на насилието и утвърждаване на училища без стереотипи на основание полa. Създаването на толерантна среда помага за възпитанието и подготовката на децата и учениците още в ранна възраст“, каза заместник-министър Мукаддес Налбант на церемония в Mинистерство на образованието и науката (МОН) по присъждане на отличие „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола“.

Осъщественият проект е съвместната инициатива на фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ и Националната мрежа за децата с подкрепата на МОН. Със съдействието на регионалните инспекторати по образованието в рамките на проведения конкурс взеха участие 101 училища от цялата страна, чрез попълване на анкетни карти. Всяко училище бе оценено по десетобална система, при предварително зададени критерии. След обстоен мониторинг и оценка на представители от МОН и партниращите неправителствени организации като победител бе излъчена Професионалната гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол.

Отличени бяха още следните училища:

  • СОУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица;
  • СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени;
  • ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра, община Ситово, област Силистра;
  • ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе;
  • СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Хасково.

След приключването на официалната церемония по награждаването г-жа Налбант  изрази становище, че осъщественият проект е сред редицата положителни неща, които се случват в българските училища.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“