ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАСТРЕВА ОТКРИ МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Начало » Последни публикации

30.09.2014

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева откри международна конференция по управление на човешките ресурси в автомобилната и технологичната индустрия в България.

„За мен е чест и удоволствие от името на министър Коларова, да Ви благодаря, че въпреки трудностите на нашето време, Вие насърчавате диалога и давате трибуна на добрите практики в областта на мениджмънта на човешките ресурси и сътрудничеството между бизнеса и образованието“, каза г-жа Кастрева при откриването на конференцията, организирана от сдружение „Аутомотив Клъстер България“. Тя допълни, че в нашето съвремие, белязано с динамика и иновативност, за по-пълната реализация и лична удовлетвореност на младите хора съществен принос ще имат придобитите знания, умения и компетентности, получени по време на практиката им в реална работна среда.

„През следващите години един от основните показатели за качество и рейтинг в образованието ще бъде професионалната реализация на пазара на труда на младите хора, получили образование и придобили професионална квалификация в университетите и професионалните гимназии“, подчерта заместник-министър Кастрева и даде пример с приетите промени в Закона за професионалното образование и обучение. С тях Министерството на образованието и науката полага усилия за създаване на условия за въвеждане на обучение чрез работа или така нареченото дуално обучение, което да повиши съответствието на професионалното обучение с настоящите и бъдещите нужди на бизнеса в страната.

Конференцията представи теми, като „Най-добри практики в мениджмънта на човешкия капитал“, „Реализиране на успешни проекти в сътрудничество между техническите университети и бизнеса. Развитие на дуалното обучение в България“, „Европейски програмен период 2014 – 2020. Предимства и възможности“ и др.

Успешните практики и дългогодишен опит в управлението на човешките ресурси споделиха мениджъри от водещи наши и международни компании и организации от автомобилната и технологичната индустрия.

На конференцията присъстваха и представители на техническите университети в София, Русе и Габрово.

 

 

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“