Отчети на Сметна палата

Обобщен годишен финансов отчет, 2022 г.

(публ. 30.06.2022 г., акт. с електронно четим 03.07.2023 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2022 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2022 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2021 г.

(публ. 16.06.2022 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2021 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2021 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2020 г.

(публ. 05.08.2021 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2020 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2020 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2019 г.

(публ. 17.06.2020 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2019 г.


Обобщен годишен финансов отчет, 2018 г.

(публ. 30.08.2019 г.)

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018 г. на МОН и системата на средното образованието

ОДИТЕН ДОКЛАД за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на Министерство на образованието и науката за 2018 г.


GoTop