Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г.

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. за 2023 г. (публ. 09.10.2023 г.)


Съобщение по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 г. (публ. 16.02.2024 г.)

Указания за изпълнение на дейностите на одобрените проектни предложения (публ. 16.02.2024 г., акт. 27.03.2024 г.)

Съобщение класиране Етап 2 (публ. 08.03.2024 г.)

Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ и Модул 2 „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ – Етап 1

Списък на допълнително одобрените училища по Модули 1 и 2 – Етап 1 (публ. 29.02.2024 г.)

Списък на одобрените училища по Модули 1 и 2 – Етап 1 (публ. 16.02.2024 г.)

Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ и Модул 2 „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“ – Етап 2

Списък на одобрени училища по Модули 1 и 2 – Етап 2 (публ. 08.03.2024 г.)


Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“

Списък на одобрените училища по Модул 3 (публ. 16.02.2024 г., акт.28.03.2024 г.)


Съобщение за стартиране на дейностите; (публ. 09.10.2023 г., акт. 16.10.2023 г.)
Формуляр за кандидатстване „Формуляр програма спортни обекти“. (публ. 09.10.2023 г.)

Примерна декларация от кмета за съгласие (публ. 24.11.2023 г.)

Допълнителна информация за кандидатстващите бенефициенти (публ. 13.10.2023 г.)

Разяснение по често задавани въпроси относно прилагане на Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2027 (публ. 21.12.2023 г.)


GoTop