Списъци на българските неделни училища в чужбина


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети
(публ. 20.12.2018 г., актуализиран 23.08.2022 г.)


Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-3852/24.11.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.11.2023 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП „Роден език и култура за граница“ за учебната 2023/2024 година (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-766/06.04.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.04.2023 г.)


Актуализиран Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-5813/30.11.2022 (публ. 01.12.2022 г.)

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2022/2023 година

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП „Роден език и култура за граница“ за учебната 2022/2023 година


Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2021/2022 година, утвърден Заповед № РД09-4429/15.11.2021 г. на министъра на образованието и науката

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП „Роден език и култура за граница“ за учебната 2021/2022 година


Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по ПМС № 90/2018 г. за учебната 2020/2021 година, утвърден със Заповед № РД09-3526/ 04.12.2020 г. на министъра на образованието и науката

Списък на българските неделни училища в чужбина, подпомагани по НП „Роден език и култура за граница“ за учебната 2020/2021 година


Архив на българските неделни училища, подпомагани по ПМС № 90/2018 г.

Архив на българските неделни училища, подпомагани по НП „Роден език и култура зад граница“

GoTop