Делегирани бюджети 2013-2017 г.

Информацията за техническото състояние на училищните автобуси и приемането на заявките за предоставяне на училищни автобуси става на електронен адрес: [email protected]

Заявка за предоставяне на училищни автобуси

Справка за техническото състояние на училищните автобуси, с които се извършва превозът на децата и учениците на територията на общината


Изграждане на безжични мрежи в държавните и общински училища (НАЧАЛНИ И ОСНОВНИ УЧИЛИЩА)


Делегирани бюджети 2017 г.

  • РЕШЕНИЕ № 667 от 1 ноември 2017 година за изменение и допълнение на РЕШЕНИЕ № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.
  • РЕШЕНИЕ № 458 от 11 август 2017 година за допълнение на РЕШЕНИЕ № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., изменено и допълнено с РЕШЕНИЕ № 920 на Министерския съвет от 2016 г.

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2017 г.


Делегирани бюджети 2016 г.


Делегирани бюджети 2015 г.

  • РЕШЕНИЕ № 853 от 2 ноември 2015 година за допълнение на Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г., изменено и допълнено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и Решение № 23 на Министерския съвет от 2015 г.
  • РЕШЕНИЕ № 859 от 3 ноември 2015 година за изменение на Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. (акт. с електронно четим файл 22.03.2023 г.)

Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2015 г.


Делегирани бюджети 2014 г.

  • РЕШЕНИЕ № 801 от 3 декември 2014 година за изменение и допълнение на решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.
  • Заповед № РД09-1791 от 14.11.2014 г., изменяща Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014 година, утвърдени със Заповед № РД09-559/11.04.2014 г., изменена със Заповед № РД09-1365 от 01.09.2014 г. (акт. с електронно четим файл 23.03.2023 г.)
  • Заповед № РД09-1365/01.09.2014 г. изменяща Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2014г., утвърдени със Заповед № РД09-559/11.04.2014 г. (акт. с електронно четим файл 23.03.2023 г.)

С Решение № 533 на Министерския съвет от 22 юли 2014 г. са увеличени стандартите за делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ считано от 01.09.2014 г. На базата на това увеличение с ПМС № 212 от 2014 г. са предоставени допълнителни средства в размер на 4 млн.лв., разпределени по първостепенни разпоредители с кредити за периода 01.09.2014 -31.12.2014 г.


Делегирани бюджети 2013 г.


GoTop