Методически материали за учителя

(публикувано на 07.07.2021 г.)

Наръчник на учителя по Български език и литература
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по Математика
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по Английски език
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по География и икономика
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по Информационни технологии
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по История и цивилизации
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по Човекът и природата
за първи и втори етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас 6.клас

Наръчник на учителя по Технологии и предприемачество
за трите етапа от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 5.клас, 6.клас, 7.клас

Наръчник на учителя по Химия и опазване на околната среда
за трети етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 7.клас

Наръчник на учителя по Физика и астрономия
за трети етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 7.клас

Наръчник на учителя по Биология и здравно образование
за трети етап от курса за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование, предвидени за 7.клас

GoTop