Обучение на лица над 16 г.

Курсове за ограмотяване на възрастни

(публ. 06.07.2021 г. и 07.07.2021 г.)

Учебен план за провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни

Учебни програми за обучение на възрастни в курсовете за ограмотяване

Методически материали за учителя (Български език, Математика, Човекът и общество, Човекът и природата) 


Учебни пакети за обучаеми за провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни

Курсове за придобиване на компетентности

Курсове за придобиване на компетентности от прогимназиален етап на основното образование

(публикувано 07.07.2021 г.)

Учебен план за провеждане на курсове за придобиване на компетентности от класове от прогимназиалния етап на основното образование

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.

GoTop