Учебни програми по физическо възпитание и спорт (общообразователна подготовка)

Заповед № РД09-2242/05.09.2023 г. за утвърждаване на учебни програми по физическо възпитание и спорт за I – XII клас от 2023/2024 учебна година съгласно приложенията: (публ. 07.09.2023 г.)

Приложените учебни програми влизат в сила от учебната 2023-2024 година

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за I клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за II клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за III клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за IV клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за V клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за VI клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за VII клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за VIII клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за IX клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за X клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за XI клас

Учебна програма по физическо възпитание и спорт за XII клас

GoTop