522 Електротехника и енергетика

ДОС за придобиването на квалификация по професия

522010 Електротехник от област на образование „Техника“ (публ. 08.03.2023 г.)

522020 Електромонтьор от област на образование „Техника“ (публ. 06.10.2021 г.)

522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации (публ. 20.02.2019, акт. 05.08.2022 г.)

522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации (публ. 01.03.2021 г.)

522050 Оператор на парни и водогрейни съоръжения

GoTop