Проект „Визия за промяна“ – „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Проект "Визия за промяна"
Проект „Визия за промяна“ – „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Информация за проект „Визия за промяна“ – „EQAVET: Vision for Revision (VIREO)“

Цели и основни дейности


Европейски практики за осъществяване на ефективно взаимодействие между системата на ПОО и нуждите на пазара на труда

Прототип на индикаторна рамка за мониторинг на напредъка и управление на качеството на ПОО (публикувано на 12.07.2019 г.)

GoTop