523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Специалности от професия код 523010 „Техник по комуникационни системи“

5230102 Телекомуникационни системи (публ. 03.11.2021 г.)

5230104 Кинотехника, аудио- и видеосистеми (публ. 29.10.2021 г.)

5230105 Оптически комуникационни системи (публ. 03.11.2021 г.)


Специалности от професия код 523020 „Монтьор по комуникационни системи“

5230201 Радио- и телевизионна техника (публ. 02.02.2021 г.)

5230202 Телекомуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)

5230204 Кинотехника, аудио- и видеосистеми (публ. 02.02.2021 г.)

5230205 Оптически комуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)


5230301 Промишлена електроника от професия код 523030 „Техник на електронна техника“ (публ. 03.11.2021 г.)

5230302 Микропроцесорна техника от професия код 523030 „Техник на електронна техника“ (публ. 23.11.2021 г.)


5230401 Промишлена електроника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230402 Микропроцесорна техника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)


5230501 Компютърна техника и технологии от професия код 523050 „Техник на компютърни системи“ (публ. 12.11.2021 г.)

5230502 Компютърни мрежи от професия код 523050 „Техник на компютърни системи“ (публ. 12.11.2021 г.)


5230704 Осигурителни и комуникационни системи в ж. п. инфраструктура от професия код 523070 „Техник по автоматизация“ (публ. 09.12.2021 г.)


5230801 Автоматизирани системи от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230802 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура“ от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“ (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 523060 „Монтьор на компютърни системи“

5230601 Компютърна техника и технологии (публ. 02.02.2021 г.)

5230602 Компютърни мрежи (публ. 02.02.2021 г.)


5230701 Автоматизация на непрекъснати производства от професия код 523070 „Техник по автоматизация“ (публ. 29.10.2021 г.)

5231001 Компютърни мрежи от професия код 523100 „Проектант на компютърни мрежи“ (публ. 26.11.2021 г.)

GoTop