582 Строителство

Специалности от професия код 582010 „Строителен техник“

5820101 Строителство и архитектура (публ. 02.12.2021 г.)

5820103 Водно строителство от професия код 582010 „Строителен техник“ (публ. 08.12.2021 г.)

5820104 Транспортно строителство (публ. 02.12.2021 г.)


Специалности от професия код 582030 „Строител“

5820303 Армировка и бетон (публ. 27.01.2021 г., акт. 08.12.2021 г.)

5820306 Вътрешни облицовки и настилки (публ. 27.01.2021 г.)

5820307 Външни облицовки и настилки (публ. 02.11.2022 г.)


Специалности от професия код 582040 „Строител–монтажник“

5820403 Сухо строителство (публ. 27.01.2021 г.)

5820404 Дограма и стъклопоставяне (публ. 27.01.2021 г.)

5820405 Изолации в строителството (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

5820501 Вътрешни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)

5820502 Външни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)


5820801 Основни и довършителни работи (публ. 21.05.2020 г.)

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

5820902 Релсови пътища и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

GoTop