622 Градинарство (паркове и градини)

Специалности от професия код 622010 „Техник-озеленител“

6220101 Цветарство (публ. 09.11.2021 г.)

6220102 Парково строителство и озеленяване (публ. 09.11.2021 г.)


Специалности от професия код 622020 „Озеленител“

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)


6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването (публ. 19.05.2020 г.)

GoTop