863 Военно дело и отбрана

Специалности от професия код 863010 „Сержант (старшина за военноморските сили) – командир“

8630102 Командване на мотопехотни и разузнавателни формирования (публ. 20.02.2023 г.)

8630103 Командване на артилерийски формирования (публ. 20.02.2023 г.)

8630104 Командване на инженерни формирования (публ. 20.02.2023 г.)

8630105 Командване на формирование за ядрена, химическа и бактериологическа защита (публ. 20.02.2023 г.)

8630106 Командване на формирования за комуникационно-информационна поддръжка (публ. 20.02.2023 г.)

8630107 Командване на зенитно-ракетни формирования (публ. 20.02.2023 г.)

8630108 Радиотехнически средства и комуникационно-информационни системи за ВМС (публ. 20.02.2023 г.)

8630109 Морски оръжия (публ. 20.02.2023 г.)

8630110 Корабни енергетични уредби за ВМС (публ. 20.02.2023 г.)

8630111 Морско корабоводене за ВМС (публ. 20.02.2023 г.)


Специалности от професия код 863020 „Сержант (старшина за военноморските сили) – логистик“

8630201 Обща логистика (публ. 20.02.2023 г.)

8630202 Експлоатация и ремонт на автомобилна и бронетанкова техника (публ. 20.02.2023 г.)

8630203 Експлоатация и ремонт на инженерна, химическа и специална техника (публ. 20.02.2023 г.)

8630204 Експлоатация и ремонт на радиотехническа, информационна и компютърна техника (публ. 20.02.2023 г.)

8630205 Експлоатация и ремонт на артилерийска и оптическа техника, работа с бойни припаси (публ. 20.02.2023 г.)

8630206 Експлоатация и ремонт на зенитно въоръжение и радиолокационни станции(публ. 20.02.2023 г.)

8630207 Експлоатация и ремонт на авиационна и навигационна техника (публ. 20.02.2023 г.)


Специалност от професия код 863040 „Сержант – администратор“

8630401 Обща и специализирана администрация (публ. 20.02.2023 г.)


Специалност от професия код 863070 „Военнослужещ – санитарен инструктор“

8630701 Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари (публ. 20.02.2023 г.)

GoTop