МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ИНВЕСТИРАМЕ 20 МИЛИОНА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТРОВЕ В УЧИЛИЩАТА

Начало » Последни публикации

01.07.2020

„Вече стартира Националната програма за изграждане на училищна STEM среда. Ще бъдат отделени 20 млн. лева за STEM центрове - модерни кабинети по математика и природни науки“. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на пресконференция за националните външни оценявания за 7 клас.

Той посочи, че резултатите са сходни с тези от предишните години и допълни, че по-високият резултат по математика тази година не е достатъчен. Това налага увеличаване на часовете, както по математика, така и по природни науки. Според него, за да бъдат днешните деца пълноценни на пазара на труда, се изисква да имат комплексен набор от знания, умения и компетентности. Затова ще се акцентира не само върху български език и математика в училище, но и върху останалите дисциплини – особено природните и обществените  науки.

Близо 3 пъти е нараснал броят на седмокласниците с максимален брой точки по математика. Средният резултат тази година е 36.33 точки, което в сравнение с предходната година показва покачване с около 3 точки.  В изпитния тест през тази учебна година близо 1/3 от задачите с избираем отговор представят житейска ситуация. Почти всички ученици са работили върху тях  (изключение правят само 1-1,5% от седмокласниците), което показва добра мотивация и осъзнаване на практическата приложимост на наученото.

По математика учениците успешно извършват действия с цели изрази и познават зависимостите в правоъгълния триъгълник, но срещат затруднения при превръщане на десетична дроб в обикновена.

Експертите отчитат, че по български език и литература учениците все по-уверено извличат информация от текст и добре се ориентират по отношение на теми и проблеми, автор и герои в изучаваните творби. Затруднения изпитват при разпознаване частите на речта и на частите на изречението. Учениците преразказват, като изграждат цялостен текст, но невинаги фактологически вярно, подробно и отчитайки конкретната дидактическа задача.

По региони не се наблюдава значително разместване в групата на най-високите и най-ниските резултати. Водеща област и по двата предмета е София-град. Традиционно сред първите по резултати по БЕЛ са учениците от област Смолян, следвани от областите Варна, Габрово и Русе. По математика на второ място са учениците от област Варна, следвани от Смолян, Бургас и Пловдив. Училищата с високи постижения в предходната година са напред в класацията и през тази.

Резултатите от националното външно оценяване показват, че на училищно равнище е необходима по-ефективна диагностика на индивидуалните пропуски и целенасочена работа за преодоляването им. Необходимо е увеличаване на въпросите и задачите свързани с практически ситуации и казуси за получаване на повече компетентности от учениците. Важно е още осигуряването на условия за максимално използване на присъственото обучение в училище, а обучението в електронна среда от разстояние да е само допълващо и компенсиращо в тази образователна степен.

На националното външно оценяване по български език и литература се явиха 56 822 ученици, а по математика 56 767. Средният резултат за страната по БЕЛ е 51.06 точки, но с 2 точки по-надолу от предходната година. По-ниските резултати се дължат на това, че по-малко ученици са работили върху въпросите с отворени отговори, които носят повече точки.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“