С НОВА ПРОГРАМА ЩЕ СЕ ПРИВЛИЧАТ СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ И ЩЕ СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ВИСШЕТО НИ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

17.03.2021

Министерският съвет прие Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища".

Чрез програмата ще се даде възможност за представяне на българското висше образование в чужбина, но и ще се създадат по-благоприятни условия за онлайн кандидатстване на лица от българска народност от чужбина. Това става чрез електронна платформа, която стартира пилотно през 2020 г. заради разпространението на пандемията от COVID-19. Предстои да продължи доизграждането на платформата успоредно с нейното функциониране. Новата програма ще осигури възможност за съдействие от страна на Министерството на образованието и науката при организирането и участието на висшите и неделните училища в рекламни кампании в чужбина, където да представят обучението в българските университети и да популяризират постиженията и предимствата им. Конкретните цели са превръщане на електронната платформа в място, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент да може да намери актуална, обективна и важна информация за специалността, по която иска да се обучава, във всички висши училища в България. Ще се осигури възможност българските висши училища да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски и други чужди езици. Друга цел е да се предостави лесен и бърз достъп до онлайн кандидатстването за обучение, което улеснява комуникацията с кандидатите.

Създаването на Националната програма е в изпълнение на последните промени в Закона за висшето образование, на изискванията на Плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование и спомага за изграждането на Европейското образователно пространство. По този начин се отговаря на необходимостта от повишаване на значимостта на българското висше образование и улесняване на неговата дигитална трансформация.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“