С НОВА ПРОГРАМА ЩЕ СЕ ПРИВЛИЧАТ СТУДЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНОСТ И ЩЕ СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ВИСШЕТО НИ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧУЖБИНА

Начало » Последни публикации

17.03.2021

Министерският съвет прие Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища".

Чрез програмата ще се даде възможност за представяне на българското висше образование в чужбина, но и ще се създадат по-благоприятни условия за онлайн кандидатстване на лица от българска народност от чужбина. Това става чрез електронна платформа, която стартира пилотно през 2020 г. заради разпространението на пандемията от COVID-19. Предстои да продължи доизграждането на платформата успоредно с нейното функциониране. Новата програма ще осигури възможност за съдействие от страна на Министерството на образованието и науката при организирането и участието на висшите и неделните училища в рекламни кампании в чужбина, където да представят обучението в българските университети и да популяризират постиженията и предимствата им. Конкретните цели са превръщане на електронната платформа в място, където всеки български или чуждестранен кандидат-студент да може да намери актуална, обективна и важна информация за специалността, по която иска да се обучава, във всички висши училища в България. Ще се осигури възможност българските висши училища да популяризират най-добрите си програми за обучение както на български език, така и на английски и други чужди езици. Друга цел е да се предостави лесен и бърз достъп до онлайн кандидатстването за обучение, което улеснява комуникацията с кандидатите.

Създаването на Националната програма е в изпълнение на последните промени в Закона за висшето образование, на изискванията на Плана за действие на Европейската комисия в областта на цифровото образование и спомага за изграждането на Европейското образователно пространство. По този начин се отговаря на необходимостта от повишаване на значимостта на българското висше образование и улесняване на неговата дигитална трансформация.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“