ПРОФ. КЛИСАРОВА ПОСЕТИ УЧИЛИЩЕТО НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 1 ДЕН

Начало » Последни публикации

19.03.2014

 

Проф. Анелия Клисарова посети Професионална гимназия „Проф. Асен Златаров“ във Видин. В гимназията учи Андреа Петрова, която влезе в ролята на министър на образованието и науката за 1 ден на 12 март 2014 г. Проф. Клисарова и Андреа, заедно с директора инж. Мариета Георгиева, Мирела Питкова – министър за 1 ден на труда и социалната политика и началника на Регионалния инспекторат във Видин за 1 ден Мария Тодорова разгледаха кабинетите по практика в гимназията.

 

След като разгледа училището министър Клисарова се срещна с учителите и учениците в Конферентната зала на гимназията. В хода на разговора младежите поставиха въпроса за натовареността на учебния процес. Те бяха категорични, че 12. клас може да е времето за професионална подготовка или т. нар. предуниверситетски клас. „Трябва да помислим за по-раздвижен модел на обучението в 12. клас", коментира министър Клисарова. По думите й подобен модел би могъл да се обмисли и да се въведе.  Учениците предложиха да се учат повече чужди езици, а учителите поставиха проблема за липсата на съвременни учебници и учебни помагала по професионалните предмети. Директорът на гимназията обяви, че започват работа по нов проект, свързан с електронното съдържание на учебния материал. Планът предвижда учениците да се запознават предварително с новия урок, а в час да се дискутират и доразвиват темите. Проф. Клисарова пое ангажимент да свърже екипа от ученици, които работят по проекта, с ИКТ специалистите от министерството.

 

По-рано през деня, след края на изнесеното заседание на Министерския съвет във Видин, проф. Клисарова се срещна с екипа на Регионалния инспекторат по образованието (РИО) в града. Началникът на РИО Марийка Василева направи кратък преглед на образователните проблеми в региона и подчерта необходимостта от някои промени в административните процедури, свързани с инспектирането.

 

Във Видин министър Клисарова осъществи среща и с директори на училища от областта, на която присъства и кметът на града Герго Гергов.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“