Програма „Учене през целия живот”

Проект „BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”

19 декември 2012 г.

Повече информация


Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите“

Повече информация


NELLII – Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот

Програма „Учене през целия живот”Програма „Учене през целия живот”

Проектът NELLII разпали любовта към ученето сред малки и големи в цялата страна

4 февруари 2013 г.

Повече информация


NELLII увлече десетки хиляди българи

30 ноември 2012 г.

Повече информация


Програми на местните и регионалните празници

Повече информация

Регионални празници на Ученето през целия живот

27 октомври 2012 г.

Повече информация

Местни празници на Ученето през целия живот

20 октомври 2012 г.

Повече информация

Започват празници на Ученето през целия живот в цялата страна

28 септември 2012 г.

Повече информация

Национална мрежа за информация и инциативи ще популяризира Ученето през целия живот в България

Повече информация


Покана за набиране на външни оценители

Центърът за развитие на човешките ресурси обявява

Краен срок за подаване на документите за кандидатстване – 27.01.2012 г.

GoTop