UNICEF

UNICEFUNICEFСЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И УНИЦЕФ

Глобална инициатива „Най-големият урок в света“ на ЮНЕСКО И УНИЦЕФ

Министерство на образованието и науката е партньор за втора поредна година на УНИЦЕФ България в инициативата за популяризиране на глобалните цели за устойчиво развитие „Най-големият урок в света“.

Всяко училище следва да заяви своето участие в глобалната инициатива, като попълни и изпрати кратък формуляр, който можете да намерите на следния линк http://bit.ly/2bIEf4d до 31.12.2016 г.


Най-големият урок в света ще вдъхнови младото поколение за едно по-добро, по-справедливо и по-устойчиво бъдеще

Образователните материали за провеждане на урока можете да изтеглите оттук:
http://www.unicef.bg/kampanii/Nay-golemiyat-urok-v-sveta/38.


Проект „Превенция на кибертормоза в училище“

Проектът „Превенция на кибертормоза в училище“ е продължение на проекта „Училище без насилие“, стартирал през лятото на 2007 г. и реализиран в шест училища с финансовата помощ и по инициатива на УНИЦЕФ България, с подкрепата на МОМН, ДАЗД и Столична община. Целта на двата проекта е създаването на програми за предотвратяване и справяне с насилието и тормоза между връстници в българското училище.

В рамките на проекта са създадени Насоки за предпазване от кибертормоз – http://www.unicef.bg/bg/article/Kibertormozat-knizhka-za-roditeli


Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 8 октомври, 2007 г., до 17.30 ч.


Обява за конкурс

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, УНИЦЕФ и ПРООН

ПРООН от името на УНИЦЕФ и МОН обявяват конкурс за избор на неправителствена организация за:

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ НА ОБЩИНСКО НИВО

Подробна информация за техническото задание и формата за кандидатстване може да намерите на интернет страници:
http://www.un-bg.bg и http://www.undp.bg/tenders.php

Предложенията трябва да се изпратят на адрес:
Сградата на ООН, ул. “Хан Крум” № 25, София 1040, не по-късно от 6 юли, 2007 г., до 12.30ч.

GoTop