Национални програми 2015

Национални програми за 2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2015 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Ръководител: Соня Кръстанова – директор на дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 413, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Лица за контакти:
Марияна Ламбова – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 410, e-mail: [email protected]
Росица Манасиева – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 486, e-mail: [email protected]

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища”

Лице за контакти:
Нели Ненчева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“

Лица за контакти:
Дима Коцева – началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 484,e-mail: [email protected]
Божидарка Марева – държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02/9217 404, e-mail: [email protected]
Антон Коев – старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02/9217 605, e-mail: [email protected]

Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване”

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]
Лице за контакти:
Милена Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 451, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

Забележка: Всеки бенефициент, към който има училище, вписано в Списъка на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, следва да представи Финансова идентификация на банковата сметка, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на бенефициента, името на банката, S.W.I.F.T кода на банката, IBAN или номера на сметката на бенефициента.

Информацията следва да се изпрати на посочените адреси: [email protected] и [email protected].

Необходимо е, при изпращането на информацията бенефициентът да посочи номера, под който е вписан в списъка за финансиране, публикуван на сайта на МОН.

Ръководител: Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Членове:
Румяна Тошкова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова – държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02/9217 704, e-mail: [email protected]
Росица Матрачийска – главен счетоводител в дирекция „Счетоводни и стопански дейности“, тел.: 02/9217 414, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Ръководител: Емилия Вълчовска – началник на отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 447, e-mail: [email protected]
Членове:
Магдалена Станулова – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 785, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 424, e-mail: [email protected]
Емилия Попова – главен експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 472, e-mail: [email protected]
Радостинка Василева – младши експерт в отдел „Професионално образование и обучение” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 9217 724, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 435, е-mail: [email protected]

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Камелия Колева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 455, е-mail: [email protected]
Тотка Иванова – държавен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 432, е-mail: [email protected]
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 440, е-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев – младши експерт в дирекция „Достъп до образование и подкрепа за развитието”, тел.: 02/9217 482, е-mail: [email protected]

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Стоянка Почеканска – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 454, е-mail: [email protected]
Снежинка Матакиева – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, е-mail: [email protected]
Валентина Иванова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 581, е-mail: [email protected]
Емилия Попова – главен експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 472, е-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 436, e-mail: [email protected]

Mярка „Без свободен час”

Лица за контакти:
Наталия Михалевска – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Керка Андонова – държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 428, e-mail: [email protected]

Мярка „Без отсъствия”

Лице за контакти:
Ели Тричкова – началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, тел.: 02/9217 539, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 746, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на обучението на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

Лице за контакт:
Емилия Григорова – главен експерт в отдел „Общо образование” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 569, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи”

Лице за контакт:
Ваня Трайкова – главен експерт в отдел „Общо образование” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 443, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на обучението на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Рени Рангелова – държавен експерт в отдел „Общо образование” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 499, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на обучението на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева – главен експерт в отдел „Общо образование” в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02/9217 453, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ“

Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 554, e-mail: [email protected]
Членове:
Елка Йорданова – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, тел.: 02/9217 748, e-mail: [email protected]
Жасмина Александрова – началник на отдел в НИОКСО

Курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от Мемориалния център в памет на мъчениците и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим, през месец септември 2015 г.

Национална учителска програма, предназначена за учители по професионална подготовка от областите на образование „Техника“ и „Информатика“ и на учители по учебните предмети информатика и информационни технологии от общообразователната подготовка, ЦЕРН, Женева, Швейцария, 03.10-11.10.2015 г.

НОВО!!!

Краен срок за подаване на заявления: 21.08.2015 г. включително

Национална учителска програма за учители, преподаващи учебния предмет „Физика и астрономия“ в ЦЕРН, Женева, Швейцария, 25.07.-02.08.2015 г.

Краен срок – 15.06.2015 г. включително

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА“

Ръководител: Йонко Иванов – началник на отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 684, e-mail: [email protected]
Членове:
Георги Илиев – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 496, e-mail: [email protected]
Велимир Бенов – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“ в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки”, тел.: 02/9217 479, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ”

Ръководител: Виктор Атанасов – директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище”, e-mail: [email protected]
Членове:
Димитър Цветков – държавен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 457, e-mail: [email protected]
Йоанна Алексиева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 551, e-mail: [email protected]
Стела Колева – главен експерт в дирекция „Информационни и комуникационни технологии в училище“, тел.: 02/9217 519, e-mail: [email protected]

GoTop