Учебни помагала за обучение по общообразователни предмети на чужд език

Публикувани 06 януари 2021 г.


Учебно помагало по биология и здравно образование за IX клас на английски език

Учебно помагало по биология и здравно образование за X клас на английски език

Учебно помагало по биология и здравно образование за X клас на френски език


Учебно помагало по география и икономика с интегрирани уроци по история и цивилизации за IX клас на английски език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на английски език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на испански език

Учебно помагало по география и икономика за IX клас на немски език

Учебно помагало по география и икономика за X клас на испански език


Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на английски език

Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на испански език

Учебно помагало по история и цивилизации за IХ клас на немски език

Учебно помагало по история и цивилизации за Х клас на испански език


Учебно помагало по философия за IX клас на английски език

Учебно помагало по философия за X клас на испански език


GoTop