Бюджети на МОН, 2007-2020 г.

Бюджет на МОН, 2020 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2020 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 14.04.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.12.2020 г. (публ. 11.03.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 11.03.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.09.2020 г. (публ. 30.10.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 30.10.2020 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2020 г. на Mинистерството на образованието и науката (публ. 11.09.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2020 г. (публ. 31.07.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2020 г. (публ. 31.07.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.03.2020 г. (публ. 30.04.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката (публ. 30.04.2020 г.)

Бюджет за 2020 г. на Министерството на образованието и науката (публ.24.01.2020 г.)

Бюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат (публ.24.01.2020 г.)

Проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. в програмен формат на МОН (публ. 04.11.2019 г.)


Бюджет на МОН, 2019 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2019 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 08.04.2020 г., акт.14.04.2020 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката към 31.12.2019 г. (публ. 17.03.2020 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ. 17.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2019 г. на Министерството на образованието и науката


Бюджет на МОН, 2018 г.

Бюджет на МОН, 2017 г.

Бюджет на МОН, 2016 г.

Бюджет на МОН, 2015 г.

Бюджет на МОН, 2014 г.

Бюджет на МОН, 2013 г.

Бюджет на МОН, 2012 г.

Бюджет на МОН, 2011 г.

Бюджет на МОН, 2010 г.

Бюджет на МОН, 2009 г.

Бюджет на МОН, 2008 г.

Бюджет на МОН, 2007 г.

GoTop