Бюджети на МОН, 2021-2023 г.

Бюджет на МОН, 2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.12.2023 г. (публ. 22.02.2024 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерството на образованието и науката (публ. 22.02.2024 г.)

Справка за извършените разходи по политики и програми за м. декември 2023 г. на Министерство на образованието и науката (публ. 15.01.2024 г.)

Анализ на извършените разходи за периода 01.12.2023 г. – 31.12.2023 г. (публ. 15.01.2024 г.)

Проекта на бюджет за 2024 г. и бюджетната прогноза за периода 2025-2026 г. на МОН в програмен формат (публ. 04.12.2023 г.)

Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми към 30.09.2023 г. (публ. 25.10.2023 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерството на образованието и науката към 30.09.2023 г. (публ. 25.10.2023 г.)

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на образованието и науката към 30.06.2023 г. (публ. 13.09.2023 г.)

Бюджет на Министерството на образованието и науката по Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. (публ. 22.08.2023 г.)

Бюджет за 2023 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 – 2025 г. в програмен формат на Министерството на образованието и науката (публ. 22.08.2023 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2023 г. (27.07.2023 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2023 г. (27.07.2023 г.)

Проект на бюджет за 2023 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2025 г. в програмен формат на Министерството на образованието и науката (МОН) (акт. 03.08.2023 г. във връзка с РМС 459/05.07.2023 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2023 година на Министерството на образованието и науката към 31.03.2023 г. (публ. 02.05.2023 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката към 31.03.2023 г. (публ. 02.05.2023 г.)

Бюджет на МОН, 2022 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на образованието и науката към 31.12.2022 г. (публ. 24.03.2023 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 година на Министерството на образованието и науката към 31.12.2022 г. (публ. 06.03.2023 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.12.2022 г. (публ. 06.03.2023 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 година на Министерството на образованието и науката към 30.09.2022 г. (публ. 21.12.2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.09.2022 г. (публ. 21.12.2022 г.)

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на Mинистерството на образованието и науката към 30.06.2022 г. (публ. 29.09.2022 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет на Mинистерството на образованието и науката към 30.06.2022 г. (публ. 29.09.2022 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2022 г. (публ. 27.07.2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2022 г. (публ. 27.07.2022 г., акт. 11.08.2022 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2022 година на Министерството на образованието и науката към 31.03.2022 г. (публ. 29.04.2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.03.2022 г. (публ. 29.04.2022 г.)

Бюджет на Министерството на образованието и науката по Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (публ. 29.03.2022 г.)

Програмен формат на бюджет на Министерството на образованието и науката по ЗДБРБ за 2022 г. (публ. 29.03.2022 г.)

Проектобюджет за 2022 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024 г. в програмен формат (публ. 26.01.2022 г., акт. 15.02.2022 г.)


Бюджет на МОН, 2021 г.

Резюме на отчета за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 13.04.2022 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет към 31.12.2021 г. на Mинистерството на образованието и науката (публ. 13.04.2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.12.2021 г. (публ. 02.03.2022 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 година на Министерството на образованието и науката към 31.12.2021 г. (публ. 02.03.2022 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.09.2021 г. (публ. 28.10.2021 г. акт. 03.11.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 година на Министерството на образованието и науката към 30.09.2021 г. (публ. 28.10.2021 г. акт. 03.11.2021 г.)

Oтчет за изпълнението на програмния бюджет към 30.06.2021 г. на Mинистерството на образованието и науката (публ. 14.09.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 30.06.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 30.06.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на образованието и науката към 31.03.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2020 година на Министерството на образованието и науката към 31.03.2021 г. (публ. 30.08.2021 г.)

Бюджет за 2021 г. на Министерството на образованието и науката (публ. 08.01.2021 г.)

Бюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза на МОН за 2022 и 2023 г. в програмен формат (публ. 08.01.2021 г.)

Проект на бюджет за 2021 г. и актуализирана прогноза за 2022 и 2023 г. в програмен формат на МОН (публ. 30.10.2020 г.)

GoTop