Изпитни материали за ДЗИ – 2009 г.

Задължителен ДЗИ – Български език и литература

Задължителен ДЗИ по избор – май 2009 г.

ДЗИ по желание – май 2009 г.

Задължителен ДЗИ по избор – септември 2009 г.

ДЗИ по желание – септември 2009 г.

GoTop