II клас от учебната 2024/2025 година

Учебни програми за II клас, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3562 от 16.02.2020 г. и РД09-3713/ 15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 29.11.2023 г.)

GoTop