IX клас от учебната 2024/2025

Учебни програми за IX клас, утвърдени със Заповед № РД 09-1092 от 25.01.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3716/15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 28.11.2023 г.)

Учебнa програмa за общообразователна подготовка по учебния предмет информационни технологии за IX клас, утвърдена със Заповед № РД09-565/29.02.2024 г. на министъра на образованието и науката. Приложените учебни програми по общообразователния учебен предмет информационни технологии започват да се прилагат поетапно от учебната 2024 – 2025 година за учениците, които постъпват в VIII клас. (публ. 19.03.2024 г.)

GoTop