VII клас от учебната 2024/2025

Учебни програми за VII клас, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г. , изменена и допълнена със Заповед № РД09-3582/22.12.2020 г. и Заповед № РД09-3715/15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 27.11.2023 г.)

GoTop