523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

ДОС за придобиването на квалификация по професия

523010 Техник по комуникационни системи от област на образование „Техника“ (публ. 02.06.2021 г.)

523020 Монтьор по комуникационни системи от област на образование „Техника“ (публ. 30.11.2022 г.)

523030 Техник на електронна техника (публикувано 19.09.2019 г., изм. 17.02.2023 г.)

523040 Монтьор на електронна техника (публикувано 23.06.2020 г., акт. 14.10.2021 г.)

523050 Техник на компютърни системи от област на образование „Техника“ (публ. 15.02.2023 г.)

523060 Монтьор на компютърни системи от област на образование „Техника“ (публ. 17.02.2023 г.)

523080 Монтьор по автоматизация от област на образование „Техника“ (публ. 12.04.2023 г.)

523100 Проектант компютърни мрежи от област на образование „Техника“ (публ. 05.06.2023 г.)

GoTop