521 Машиностроене, металообработване и металургия


Специалности от професия код 521010 „Машинен техник“

5210105 Машини и системи с ЦПУ (публ. 10.12.2021 г.)

5210113 Машини и съоръжения за заваряване (публ. 10.12.2021 г.)

5210117 Технология на машиностроенето (публ. 10.12.2021 г.)

5210118 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост (публ. 13.09.2023 г.)

5210120 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството (публ. 10.12.2021 г.)

5210121 Специално машиностроене (производство на въоръжение и боеприпаси) (публ. 08.12.2022 г.)


Специалности от професия код 521020 „Техник-приложник“

5210201 Художествени изделия от метал (публ. 05.12.2022 г.)

5210202 Промишлена естетика и дизайн (публ. 13.09.2023 г.)


Специалности от професия код 521030 „Машинен оператор“

5210301 Металорежещи машини (публ. 08.12.2021 г.)

5210302 Машини за гореща обработка на металите (публ. 13.09.2023 г.)

5210303 Машини и съоръжения за заваряване (публ. 05.12.2022 г.)


Специалности от професия код 521040 „Машинен монтьор“

5210414 Металообработващи машини (публ. 08.12.2021 г.)

5210415 Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост (публ. 05.12.2022 г.)

5210417 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 521050 „Техник на прецизна техника“

5210501 Измервателна и организационна техника (публ. 07.12.2021 г.)

5210504 Лазерна и оптична техника (публ. 07.12.2021 г.)

5210505 Медицинска техника (публ. 07.12.2021 г.)


Специалности от професия код 521060 „Монтьор на прецизна техника“

5210601 Измервателна и организационна техника (публ. 01.03.2021 г.)

5210604 Лазерна и оптична техника (публ. 01.03.2021 г.)

5210605 Медицинска техника (публ. 01.03.2021 г.)

5210702 Металургия на цветните метали от професия код 521070 „Техник-металург“ (публ. 10.12.2021 г.)


5210802 Металургия на цветните метали от професия код 521080 „Оператор в металургията“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210901 Заваряване от професия код 521090 „Заварчик“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211001 Стругарство от професия код 521100 „Стругар“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211101 Шлосерство от професия код 521110 „Шлосер“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211401 Мехатроника от професия код 521140 „Мехатроника“ (публ. 10.12.2021 г.)

GoTop