543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Специалности от професия код 543010 „Техник-технолог в дървообработването“

5430101 Мебелно производство (публ. 09.11.2021 г., акт. 17.11.2023 г.)

5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма (публ. 09.11.2021 г.)

5430106 Тапицерство и декораторство (публ. 09.11.2021 г.)

5430107 Производство на врати и прозорци (публ. 09.11.2021 г.)

5430109 Дърворезни и амбалажни производства (публ. 09.11.2021 г.)

5430110 Производство на плочи и слоиста дървесина (публ. 09.11.2021 г.)

5430111 Производство на строителни изделия от дървесина (публ. 09.11.2021 г.)

Специалности от професия код 543020 „Оператор в дървообработването“

5430201 Производство на мебели (публ. 28.01.2021 г.)

5430202 Производство на врати и прозорци (публ. 28.01.2021 г.)

5430203 Производство на тапицирани изделия (публ. 28.01.2021 г.)

5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби (публ. 28.01.2021 г.)

5430205 Моделчество и дървостругарство (публ. 28.01.2021 г.)

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство (публ. 28.01.2021 г.)

5430207 Производство на дървесни плочи (публ. 28.01.2021 г.)

5430208 Производство на фурнир и слоиста дървесина (публ. 28.01.2021 г.)

5430209 Производство на дървени детски играчки (публ. 28.01.2021 г.)


Специалности от професия код 543090 „Работник в дървообработването“

5430901 Производство на фасонирани материали (публ. 19.05.2020 г.)

5430902 Производство на тапицирани изделия (публ. 19.05.2020 г.)

5430903 Производство на бъчви (публ. 19.05.2020 г.)

5430905 Производство на врати и прозорци (публ. 19.05.2020 г.)

5430906 Производство на мебели (публ. 19.05.2020 г.)


Специалности от професия код 543100 „Организатор в дървообработването и производството на мебели“

5431001 Мебелно производство (публ. 09.11.2021 г.)

5431002 Дървообработване (публ. 09.11.2021 г.)

GoTop