Приключили политики за развитие на висшите училища

Политика за развитие на Техническия университет – Габрово,
утвърдена със Заповед № РД09-1641/28.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.07.2020 г.)

Политика за развитие на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1961/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по хранителни технологии – Пловдив,
утвърдена със Заповед № РД09-1661/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Националната спортна академия „Васил Левски“ – София, утвърдена със Заповед № РД09-1410/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед № ИА09-412/20.02.2023 г. (публ. 10.07.2020 г., акт. 21.02.2023 г.)

Политика за развитие на Университета за национално и световно стопанство – София, утвърдена със Заповед № РД09-1411/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката и изменена със Заповед № РД09-5728/24.11.2022 г.(публ. 10.07.2020 г., акт. 29.11.2022 г.)

Политика за развитие на Техническия университет – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1699/10.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.08.2020 г.)

Политика за развитие на Техническия университет – Варна,
утвърдена със Заповед № РД09-1663/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Химикотехнологичния и металургичен университет – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1963/ 24.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 31.08.2020 г.)

Политика за развитие на Университета „Проф. Асен Златаров“ – Бургас,
утвърдена със Заповед № РД09-1662/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“,
утвърдена със Заповед № РД09-1665/03.08.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2020 г.)

Политика за развитие на Тракийския университет – Стара Загора, утвърдена със Заповед № РД09-1412/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Висшето училище по телекомуникации и пощи – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1659/ 31.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 03.08.2020 г.)

Политика за развитие на Икономическия университет – Варна, утвърдена със Заповед № РД09-1409/03.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 10.07.2020 г.)

Политика за развитие на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София,
утвърдена със Заповед № РД09-1462/07.07.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.07.2020 г.)

GoTop