ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ЧЕТЕНЕТО НА КНИГИ ПРОВОКИРА КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Начало » Последни публикации

09.12.2019

„Четенето на книги провокира критичното мислене на учениците, помага им да изградят умения, които ще са им полезни един ден като самостоятелни хора“. Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова при откриването на Националната седмица на четенето в Кърджали. Официалното откриване се проведе в сградата на най-старото училище в Кърджали „Отец Паисий”. Тържеството включваше драматизация на приказки, стихотворения, танци. А най-големите ученици представиха есета, посветени на книгата и четенето. Таня Михайлова посочи, че базовата грамотност е важна, но четенето помага за развиване на функционалната грамотност. Да провокираш учениците да мислят е най-важното в класната стая, посочи заместник-министърът.

Институтът за българки език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките е традиционен партньор в провеждането на Седмицата, като тази година той се включи с езикови задачи „Опознай българския език!“ (http://ibl.bas.bg/opoznay_balgarskiya_ezik/). Задачите са организирани като игри в интернет и са предназначени за пети, шести и седми клас. Целта е да провокират интереса на българските ученици към четенето, българската граматика и лексика, като едновременно с това насърчават любопитството и стремежа към придобиване на нови знания.

Тази година МОН съвместно с електронната платформа „Книговище“ организира национално състезание за четене с разбиране и за създаване на дигитално съдържание, което ще приключи в края на първия учебен срок. Платформата https://www.knigovishte.bg/ съдържа въпросници към книги, с които може да се провери доколко децата са разбрали прочетеното. За всеки верен отговор от въпросниците участниците в състезанието получават точки. Целта е децата от един клас да прочетат възможно най-много книги за определен период и да натрупат най-голям брой точки за класа си. При учениците в гимназиален етап състезанието е под формата на подготовка на въпросници към желани от тях книги, които не присъстват в каталога на „Книговище“. В състезанието може да се включат всички деца от български училища в страната и в чужбина. В частта за четене с разбиране състезанието ще се проведе във всеки клас. То е разделено на две възрастови групи: 7-10 г. (деца от I до IV клас) и 10-14 г. (ученици от V до VII). В частта за създаване на въпросници ще могат да участват всички ученици от гимназиален етап.

През Седмицата на четенето се предвиждат и съвместни събития между детска градина или училище с библиотека, читалище, музей, галерия, театър или Център за подкрепа на личностното развитие.

Традиционно в рамките на инициативата „Утринна приказка“ възрастни с различни професии, както и родители, четат приказки на децата. Ученици четат приказки на незрящи деца, създават аудио книги за свои съученици, има четене в интернет с цел повишаване на медийната грамотност, правят се драматизации с актьори, има творческо писане и др. Детските градини и училищата организират размяна на любими книги.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“