Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.


За контакти с Програмния оператор:
дирекция „Външни европейски програми“
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 5, ет. 2
e-mail: [email protected]


Програмният оператор на програма планира да обяви процедура за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“

публ. 03.06.2021 г.


Процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“

публ. 02.06.2021 г.

Днес, 31 май 2021 г, Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г., обявява процедура за предварително дефиниран проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“.

Основната цел проекта е изграждане на административен капацитет за образователно и социално включване чрез предоставяне на съответни обучения в различни области на няколко типа участници, ангажирани с изпълнението на други проекти в Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Проектът ще се изпълнява от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) в партньорство със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Предвидените по процедурата средства са в размер до 487 628 евро.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 30 юни 2021 г. до 18:00 часа.

Насоките за кандидатстване и останалите документи по процедурата са публикувани в ИСУН 2020.


GoTop