ПМС и РМС

Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000 г., …, изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7.11.2023 г.) (публ. 12.11.2023 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн. ДВ. бр.42 от 27.05.1997 г., … изм. и доп. ДВ. бр.74 от 29.08.2023 г.) (акт. 09.10.2023 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
(обн. – ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; … изм. и доп. ДВ. бр.74 от 29.08.2023 г.) (акт. 09.10.2023 г.)


Общо намерени: 20
1 2
1 2
1 2
GoTop