III клас в сила от учебната 2024/2025 година

Учебни програми за III клас, утвърдени със Заповед № РД09-1093 от 25.01.2017 г., изменена и допълнена със РД09-3720/15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 29.11.2023 г.)

GoTop