V клас от учебната 2024/2025

Учебни програми за V клас, утвърдени със утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г. и Заповед № РД09-3747/15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година(публ. 27.11.2023 г.)

GoTop