VI клас от учебната 2024/2025

Учебни програми за VI клас, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г., изменена и допълнена със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. и Заповед № РД09-3718/ 15.11.2023 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2024/2025 година (публ. 27.11.2023 г.)

GoTop