РЕФОРМИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. РЕАЛНОСТ И ПЕРСПЕКТИВИ

Начало » Последни публикации

28.04.2015

Под звуците на „Върви народе възродени“ в Националния дворец на културата започна  конференцията на Министерството на образованието и науката "Реформите в образованието и науката. Реалност и перспективи“. Заедно със своя екип министърът на образованието и науката проф. Тодор Танев представи идеята си за новата четиристепенна система в образованието, включваща предучилищното и училищното  образование, интегралните професионални колежи, висшите училища, центровете за върхови постижения и клъстерите и начерта пътищата, по които образованието и науката ще бъдат свързани с потребностите на бизнеса и държавата от кадри в бъдеще.

„До момента у нас не съществува тригълникът „образование - наука - живот", каза при откриването на конференцията министър Танев. "Системата на образование у нас съществува почти непроменена от края на XIX век, когато е формирана, за да отговаря на тогавашните нужди на индустриалното общество", заяви още в своето изказване проф. Танев и добави, че и сега имаме училищно и висше образование, които гарантират общо ниво на образованост, но от тях е отделeна сферата на науката.

"За 100 години единственото, което се е променило, е навлизането на професионалното образование, застъпено в средното училище и отчасти във висшето образование", подчерта министър Танев  и посочи недостатъците в сегашния образователен модел, който не съответства на епохата, в която живеем, и в която знанията се развиват много по-бързо отколкото в миналото. "Нашите деца утре ще работят професии, които в момента още не са измислени и днес работодателите със сигурност не могат да ни кажат от какви кадри ще имат нужда след пет години", коментира още министърът.

По думите му целта на реформите е да свърже триъгълника на знанието - образованието, науката и бизнеса, с пазара на труда, с живота, както сам той се изрази.  А за да се осъществи цялостна реформа в образованието, се налага да се направят промени в четири закона: в Закона за предучилищното и училищното образование, в Закона за висшето образование, в Закона за професионалното образование и обучение и в Закона за насърчаване на научните изследвания.

Новият елемент в образованието - интегралните колежи, ще засилят ролята на професионалното образование. Входът в тези колежи ще бъде след 10-и и след 12-и клас. Във висшето образование министър Танев предлага по-тясно сътрудничество между университетите и Българската академия на науките. С пари от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще бъдат създадени клъстери, в които могат да участват представители на бизнеса, институти, университети и интегрални колежи.  Темата за модернизацията  и дигитализацията на обучението също бе обсъдена по време на конференцията.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Николай Денков представи Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.  От думите му стана ясно, че 275 млн. лв. ще бъдат инвестирани в извънкласни занимания в училищата, а 68 млн. лв. ще бъдат похарчени за преквалификация на учители. За дуално обучение ще бъдат инвестирани 23 млн. лв., а за изграждане на центрове за кариерно ориентиране – 15 млн. лв. По проекта за студентски практики ще бъдат инвестирани 120 млн. лв., а за рейтинговата система ще се заделят 4 млн. лв.

Главният секретар на МОН г-н Красимир Вълчев запозна участниците в конференцията със средствата, които Министерството е вложило за финансирането на целодневната организация на учебния процес в средното образование.  "През 2009 г. за целодневна организация в училище бяха предоставени 18 милиона лева за 37 000 ученици, а през тази година са отделени повече от 120 милиона лева за над 200 000 ученици. Един час от това целодневно обучение в училище е за спорт", каза г-н Вълчев. По думите му целодневната организация на учебния процес трябва да стане по-ефективна и привлекателна за учениците, като за тази цел ще се използват средства от новата Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Със средства от програмата ще се организират разнообразни занимания по интереси за учениците, част от които и за спортни дейности.

Официални гости на конференцията бяха: вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова, министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, зам.-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева, председателят на Парламентарната комисия по образование и наука в 43. Народно събрание г-жа Милена Дамянова,  председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, ректорът на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите проф. Стати Статев.

Сред гостите бяха и народни представители, представители на БАН, ректори, бивши министри на образованието, преподаватели, представители на синдикатите, на обществени и неправителствени организации, директори на дирекции в МОН, началници на РИО, директори  на училища, учители.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“