ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КОСТАДИНОВ ПОЗДРАВИ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ЗА 70-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО МУ

Начало » Последни публикации

26.05.2015

На 26 май 2015 година ръководството на академичната общност на Техническия университет – София на специална церемония обяви началото на академични тържества, посветени на 70-годишнината от създаването на висшето училище.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов в поздравлението си към академичната общност изрази задоволство, че стартирането на честването на университета е в годината на стартиране на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. "Програмата ще промени облика не само на вашия университет, но и на всички висши училища в България. Пожелавам ви висока конкуренция с другите висши училища у нас и успехи в стратегическите дисциплини по обучение на студенти и докторанти през следващия програмен период“ - каза заместник-министър Костадинов.

Академично слово произнесе ректорът на Техническия университет проф. дтн инж. Георги Михов.

На стартирането на поредицата от многообразни прояви, свързани с десетилетната традиция на висшето техническо образование в България и с новите постижения на Техническия университет в София, присъстваха академик Стефан Воденичаров, председател на Българската академия на науките, проф. Камен Веселинов, председател на Патентното ведомство на Република България, Саша Безуханова, председател на Настоятелството на ТУ – София, бивши ректори, партньори на университета от деловите среди.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“